11. St.Eloi-Feier 2019 bei dem Amicale-Monument op der Universitéitsplaz vu Belval

Léiw  Amicalemember, -frënn, -sympathisanten an  Suessemer Scheffen- a Gemengerot:

 

Am Attachment schécke mär iech d'Invitatioun fir eis St. Eloi-Feier 2019 de Sonndeg den 1. Dezember .

 

Mat de beschte Gréiss vum Comité vun der Belvaler Héichiewen-Amicale,

Photos