Vernissage vun der Ausstellung «L’IMAGE DE BELVAL» de 4.11.2013

  • D’Amicale vun den Héichiewen A&B vu Belval an de Kulturzentrum Kulturfabrik (Kufa) invitéieren den 4. November 2013 op de Vernissage vun der Ausstellung „L’IMAGE DE BELVAL“ an dem Passage tëschent dem Plaza 1 an Plaza 2.
  • L’Amicale des hauts-fourneaux A&B de Belval et le Centre culturel Kulturfabrik (Kufa) invitent le 4 novembre 2013 pour le vernissage de l’exposition « L’IMAGE DE BELVAL » dans le passage entre Plaza 1 et Plaza 2.

 

 

Photos