Ausstellung vun der Amicale um "Weekend vun de Minettsfrënn" zu Bieles am September 2016

De 24. a 25. September 2016 gouw an der Schoul an dem Schoulhaff Bieles-Post souwéi um Fussballsterrain ënnert der Leedung vun der Entente des Sociétés de Belvaux d'Fest "Minettsfrënn 2016" organiséiert .

D'Amicale vun de Belvaler Héichiewen hat sëch un desëm Weekend (Samsdes a Sonndes) mat énger Ausstellung vu 5 bekannte Artiste bedeelegt:

  • Jhang MEIS: Eiseskulpturen
  • Rol STEIMES: Fotoen vun der Héichuewenterrass Belval
  • Marcel BOUSCHET: Fotoen vum Belvaler Héichuewesite
  • Misch FEINEN: Fotoen, Biller a Postkaarten vu Belval
  • Camille LIESCH: Eng komplett Schmelz a Miniatur.

Eise Beitrag iwert dësen Event stung an der "ZEITUNG VUM LËTZEBUERGER VOLLEK" den Dënschden de 27.9 2016.

Photos