D'Erhale vun de Gebléis- an Dynamogebäier souwéi de Gas- a Wandleitungen op dem fréiere Belvaler Héichuewesite

Pressekonferenz:

  • Text vun der Pressekonferenz " Fir Erhale vun de Gebléis- an Dynamogebäier souwéi de Gas- a Wandleitungen op dem fréiere Belvaler Héichuewesite " , virgedroen vun :- Gales Robi (Héichuewen-Amicale) - Francis Hengen (Mouvement Ecologique) - Misch Feinen (freischaffende Artist, Grafiker, Musiker an Héichuewen-Amicale) - an Sophie Kaiffer ( freischaffend Architektin an der Schweiz). 
  • D'Powerpoint-Projektioun déi während der Pressekonferenz um groussen Ecran ze gesi war.

Layout vun dem Pressedossier: Cao Dan- Sekretär vun der Amicale vun de Belvaler Hiechiewen A&B.

 

 
 

Photos