Fotoreportage vun der 8. St. Eloifeier an der neier Gossposchenhal beim Héichuewen "A" den 1.12.2016

De Cortège ass vun der Rockhal aus iwwert d'Héichuewenterrass op d'Universitätsplaz bei eist Monument "Als Erënnerung un d'Leit vun de Schmelze" gaangen. Hei gouwen dann zu Eieren vun de Schmelzaarbechter Gerbe néiergeluet vun:

  • Der Personaldelegatioun vun ArcelorMittal Beval
  • Der Amicale vun den Héichiewen A&B vu Belval
  • Der Direktioun vun ArcelorMittal Belval
  • Der LCGB Sektioun Esch
  • Der OGB-L Sektioun Esch
  • Dem Syndicat d'Initiative et duTourisme de la Commune d'Esch

D'Fotomaterial staamt vun dem Amicalefrënd Steve STEFFEN vu Bieles an dem René MACKEL, Komiteesmember vun eiser Amicale, der Amicale vun de Schëfflenger Kolonien an de Responsablen vun dem Schëfflenger Schmelzemusée