Fotoreportage vun der 7. St.Eloi-Feier den 1. Dezember 2015 op Esch-Belval

D'Fotoen vun dem Reportage stamen vun eisem Amicale- a fréieren Komiteesmember BIEL Paul.