Studierees vun der Amicale op d'Intermoselle an d'Zementwierk den 23. November 2023

Studierees vun der Amicale op d'Intermoselle an d'Zementwierk den 23. November 2023

Photos